Tanulmányok

Imre Mihály dr.: Szőnyi Benjámin levele Jacob Christoph Beck baseli professzorhoz 1776-ból /Különlenyomat az irodalomtörténeti közlemények 1981 évi 1.szám/  word

Imre Mihály dr.: A termékeny Magyarország toposza Szőnyi Benjámin latin nyelvű versében /Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 25. köt. /2003/ word