Rendezvények2019 01. 30. Nyilatkozat

admin küldte be 2019. 04. 08., h - 10:07 időpontban

Nyilatkozat

A Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség képviseletében, mint a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium és az Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola fenntartójának képviselőjeként a kiegyensúlyozott tájékoztatás, és a helyreigazítás érdekében az alábbi nyilatkozatot adom közre:

A Hír TV 2019. január 27. napján 16 óra 25 perckor tudósított a televízióban és a Hír TV internetes hírportálon a 2019. január 24-ei Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város rendkívüli közgyűléséről ezen a linken https://hirtv.hu/ahirtvhirei/marki-zay-peter-csoddel-riogat-2475838, ahol dr. Márki-Zay Péter polgármester úr szó szerint az alábbiakat mondta:

„A mártélyi önkormányzat, úgyszintén a kórház egy részét kifizette, illetve a Bethlen Gábor Gimnázium, sőt az Aranyosi-iskola is. Ezek a tartozások most 5 nap alatt bejöttek, előtte hónapokon keresztül nem jöttek be. Úgyhogy azt gondolom, hogy nyilvánosság ereje csodákra képes. Én nagyon örülök annak, hogy ezt sikerült ilyeténképpen megoldani, és nagyon remélem, hogy a jövőben hasonlóképpen el fogjuk tudni kerülni azt, hogy a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzati cégek közül ne tudjon fizetni a dolgozóinak, vagy ne tudja ellátni a közfeladatait” – tájékoztatott Hódmezővásárhely polgármestere.

Ezzel szemben a valóság az, hogy az egyházközség fenntartásában működő fent nevezett köznevelési intézményeink 2018. évben közel hatvan millió forint összegű gyermekétkeztetési szolgáltatást vettek igénybe a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt-től. A szolgáltató havi rendszerességgel kiállított számláit iskoláink a fizetési határidő lejárta előtt 1-4 nappal teljesítették. A valóságnak nem megfelelő az az állítás, hogy intézményeinknek lejárt tartozásai lettek volna, vagy több hónapos tartozásokat egyenlítettek volna ki. A valóságnak az sem felel meg, hogy a nyilvánosság kényszerítő erejének hatására fizették volna ki nem létező tartozásaikat. Intézményeinket a jogszabályoknak megfelelően, és a megkötött szerződésekben foglaltak alapján működtetjük.

Intézményeink fizetési hajlandósága az önkormányzat tulajdonában lévő szolgáltató partnereinknél a tulajdonos képviselője által leellenőrizhető, ami a fenti állításokkal ellentétes adatokat mutat.

Megnevezett partnerünkkel több éves jó kapcsolatunk van, ezért szóbeli kérésük alapján a legutolsó említett számlakiegyenlítés is határidő előtt történt.

Az ilyen jellegű megnyilvánulások intézményeinkre rossz fényt vetnek, azokat hamis színben tüntetik fel, azt a téves látszatot keltik, mintha nem tartanánk magunkat az külsős partnereinkkel megkötött szerződésekhez. Az eddigi kapcsolatainkat pedig elbizonytalanítja, és ellehetetleníti. Iskoláinkban magas színvonalú pedagógiai és gyógypedagógiai tevékenység zajlik, amihez a gyermekétkeztetés szorosan hozzátartozik. Az ilyen politikai jellegű megnyilvánulásoktól a fenntartó és intézményei elhatárolódnak.

A valóságtól eltérő, tényként közöltek állítójától, Polgármester Úrtól kérjük, a szokásos helyreigazítást megtenni szíveskedjék!

Hódmezővásárhely, 2019. január 30.

Bán Csaba Attila

református lelkész, a fenntartó képviselője

Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség

Méhes Balázs orgonaművész koncertje Johann Sebastian Bach műveiből

admin küldte be 2019. 03. 11., h - 15:26 időpontban
Bach műveiből orgonakoncert

Méhes Balázs orgonaművész koncertje Johann Sebastian Bach (1685–1750) műveiből a zeneszerző születésnapján.

2019.03.21. 18:00 ÓTEMPLOM Hódmezővásárhely

MŰSOR
J. S. Bach
G-dúr prelúdium BWV 541/I
Der Tag, der ist so freudenreich
Piece d'Orgue BWV 572
d-moll trió BWV 583
Allein Gott in der Höh' sei Ehr BWV 663
c-moll fantázia és fúga BWV 537
Jézus, világ Megváltója – partita BWV 768
G-dúr fúga BWV 541/II

 

Orgonatánc

admin küldte be 2018. 10. 11., cs - 14:39 időpontban

"Tisztelt Gyülekezeti Tagunk!

 

A Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség egyház fenntartói járulékot fizető gyülekezeti tagjai részére ingyenes belépést és tiszteletjegyet biztosít a különleges hangzású hangversenyre.

Amennyiben részt tud és kíván venni a Reformáció Emléknapja alkalmából rendezendő előadáson, kérem október 24-ig jelezzen vissza a hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu e-mail címre vagy a 62/ 241-817-es telefonszámon. A névre szóló belépők átvehetők a Lelkészi Hivatalban (Zrínyi u. 5.) vagy a koncert előtt a helyszínen."

Orgonatánc